6:00 AM6:30 AM7:00 AM7:30 AM8:00 AM8:30 AM9:00 AM9:30 AM10:00 AM10:30 AM11:00 AM11:30 AM12:00 PM12:30 PM1:00 PM1:30 PM2:00 PM2:30 PM3:00 PM3:30 PM4:00 PM4:30 PM5:00 PM5:30 PM6:00 PM6:30 PM7:00 PM7:30 PM8:00 PM8:30 PM9:00 PM9:30 PM10:00 PM10:30 PM11:00 PM11:30 PM12:00 AM12:30 AM1:00 AM1:30 AM2:00 AM2:30 AM3:00 AM3:30 AM4:00 AM4:30 AM5:00 AM5:30 AM6:00 AM6:30 AM

Afghan Luke
6:30 AM - 9:10 AM

14+  Calendar 

Veteran, The
9:10 AM - 10:45 AM

PG  Calendar 

Memphis Belle
10:45 AM - 12:35 PM

PG  Calendar 

Afghan Luke
12:35 PM - 2:15 PM

14+  Calendar 

Chisum
2:15 PM - 4:05 PM

PG  Calendar 

Maltese Falcon, The
4:05 PM - 5:50 PM

PG  Calendar 

Survival of the Dead
5:50 PM - 7:25 PM

14+  Calendar 

Stained
7:25 PM - 9:00 PM

14+  Calendar 

Cruising
9:00 PM - 10:45 PM

18+  Calendar 

Insomnia
10:45 PM - 12:45 AM

18+  Calendar 

Murder By Numbers
12:45 AM - 2:45 AM

14+  Calendar 

Cruising
2:45 AM - 4:25 AM

18+  Calendar 

Insomnia
4:25 AM - 7:05 AM

18+  Calendar 

Yentl
6:25 AM - 8:50 AM

PG  Calendar 

Apartment, The
8:50 AM - 10:55 AM

PG  Calendar 

Monkey Warfare
10:55 AM - 12:10 PM

PG  Calendar 

Yentl
12:10 PM - 2:25 PM

PG  Calendar 

Apartment, The
2:25 PM - 4:35 PM

PG  Calendar 

Two For The Seesaw
4:35 PM - 6:35 PM

PG  Calendar 

Irma La Douce
6:35 PM - 9:00 PM

G  Calendar 

Who'll Stop The Rain?
9:00 PM - 11:05 PM

18+  Calendar 

Mulholland Falls
11:05 PM - 12:55 AM

14+  Calendar 

Farewell To The King
12:55 AM - 2:50 AM

PG  Calendar 

Who'll Stop The Rain?
2:50 AM - 5:00 AM

18+  Calendar 

Mulholland Falls
5:00 AM - 6:55 AM

14+  Calendar 

Point, The
6:30 AM - 8:55 AM

14+  Calendar 

Seducing Dr. Lewis
8:55 AM - 10:45 AM

PG  Calendar 

Five Senses, The
10:45 AM - 12:35 PM

14+  Calendar 

Victoria Day
12:35 PM - 2:05 PM

PG  Calendar 

Pleasantville
2:05 PM - 4:10 PM

PG  Calendar 

Five Senses, The
4:10 PM - 5:55 PM

14+  Calendar 

Victoria Day
5:55 PM - 7:25 PM

PG  Calendar 

Strange Brew
7:25 PM - 9:00 PM

PG  Calendar 

Swing Shift
9:00 PM - 10:40 PM

PG  Calendar 

Dave
10:40 PM - 12:30 AM

PG  Calendar 

Bend it Like Beckham
12:30 AM - 2:25 AM

PG  Calendar 

Swing Shift
2:25 AM - 4:05 AM

PG  Calendar 

Dave
4:05 AM - 5:55 AM

PG  Calendar 

Backup Man, The
8:00 AM - 9:25 AM

PG  Calendar 

Black List
9:25 AM - 10:55 AM

18+  Calendar 

Mod Squad, The
10:55 AM - 12:35 PM

14+  Calendar 

Mad Max
12:35 PM - 2:05 PM

18+  Calendar 

Afterwards
2:05 PM - 3:55 PM

14+  Calendar 

Mod Squad, The
3:55 PM - 5:35 PM

14+  Calendar 

Mad Max
5:35 PM - 7:10 PM

18+  Calendar 

Afterwards
7:10 PM - 9:00 PM

14+  Calendar 

Control Alt Delete
9:00 PM - 10:35 PM

18+  Calendar 

Rolling Thunder
10:35 PM - 12:15 AM

18+  Calendar 

Platoon
12:15 AM - 2:15 AM

18+  Calendar 

Rolling Thunder
2:15 AM - 3:55 AM

18+  Calendar 

Platoon
3:55 AM - 6:35 AM

18+  Calendar